Canlı donör

“Tabiiki bizim için o bir kahramandır: canlı organ bağışcısı. Bazıları canlı donör için gönüllü olacak kadar cesur. İşte hayatın gerçek kahramanları.”

Canlı organ nakli sadece şu organlarda gerçekleşebilir: Böbrek bağışı, kısmi karaciğer bağışı, akciğer lobu bağışı ve ince bağırsak bağışı. Devam bilgi: Acıbadem

Bu insanlar için nakil sonrası gerekli tıbbi gözlem yapılıyor mu? Bunlar ulusal istatistiklerde ne kadar yer alıyor? Ileride gelişebilecek böbrek yetmezliği riski bu insanlar için ne kadar yüksek?

canli bagisci

Canlı donör

“Tabiiki bizim için o bir kahramandır: canlı organ bağışcısı. Bazıları canlı donör için gönüllü olacak kadar cesur. İşte hayatın gerçek kahramanları.”

canli bagisci

Canlı organ nakli sadece şu organlarda gerçekleşebilir: Böbrek bağışı, kısmi karaciğer bağışı, akciğer lobu bağışı ve ince bağırsak bağışı. Devam bilgi: Acıbadem

Bu insanlar için nakil sonrası gerekli tıbbi gözlem yapılıyor mu? Bunlar ulusal istatistiklerde ne kadar yer alıyor? Ileride gelişebilecek böbrek yetmezliği riski bu insanlar için ne kadar yüksek?

Canlı donör

“Tabiiki bizim için o bir kahramandır: canlı organ bağışcısı. Bazıları canlı donör için gönüllü olacak kadar cesur. İşte hayatın gerçek kahramanları.”

canli bagisci

Canlı organ nakli sadece şu organlarda gerçekleşebilir: Böbrek bağışı, kısmi karaciğer bağışı, akciğer lobu bağışı ve ince bağırsak bağışı. Devam bilgi: Acıbadem

Bu insanlar için nakil sonrası gerekli tıbbi gözlem yapılıyor mu? Bunlar ulusal istatistiklerde ne kadar yer alıyor? Ileride gelişebilecek böbrek yetmezliği riski bu insanlar için ne kadar yüksek?

ABD’de yapılan bir araştırma şunu kanıtlıyor:

“Böbreğini bağışlamayan sağlıklı kişilerle karşılaştırıldığında, böbrek bağışçılarının daha sonra böbrek yetmezliğinden (ESRD) muzdarip olma riski (%10’a kadar) yüksektir.”

Gözlem süresi: 15 yıl (1994-2009)

20,024 verici olmayan <—> 96,217 canlı organ bağışçısı

Diğer bir araştırma (ABD) şunları kanıtlıyor:

“Canlı böbrek donörlerinin neredeyse %1’inde 52 yılda bir böbrek yetmezliği (ESRD) gelişti.”

Gözlem süresi: 52 yıl (1963-2015)

Katılımcı: 4.030 canlı donör

“Sonuç: Ciddi bir şekilde riskli ve yaşamı tehdit eden bir müdahale.”

ABD’de yapılan bir araştırma şunu kanıtlıyor:

“Böbreğini bağışlamayan sağlıklı kişilerle karşılaştırıldığında, böbrek bağışçılarının daha sonra böbrek yetmezliğinden (ESRD) muzdarip olma riski (%10’a kadar) yüksektir.”

Gözlem süresi: 15 yıl (1994-2009)

20,024 verici olmayan <—> 96,217 canlı organ bağışçısı

Diğer bir araştırma (ABD) şunları kanıtlıyor:

“Canlı böbrek donörlerinin neredeyse %1’inde 52 yılda bir böbrek yetmezliği (ESRD) gelişti.”

Gözlem süresi: 52 yıl (1963-2015)

Katılımcı: 4.030 canlı donör

“Sonuç: Ciddi bir şekilde riskli ve yaşamı tehdit eden bir müdahale.”

Almanyada araştırma varmı? Yok.

1. Çünkü etik gereği yeterince canlı böbrek bağışı kabul edilmiyor.
Suçlu kimdir? Etik komittesi

2. Çünkü tıp meslekleri arasında verimsiz bir tartışma yaratıyor
olabilir. Normalde hiçbir doktor insanlarda buna izin vermez, sırf doktor taahhüdü yüzünden!?
Kim suçlanacak: Tıp ekonomisti

3. Çünkü o zaman eski canlı bağışçılar, aydınlanma yoluyla (bu faktörler
böbrek yetmezliğine yol açmıştır) zaten yasal olarak yetkisiz kılınmıştır
etik nedeniyle de alevlenirdi.
Suçlu: Toplum

Türkiye’de araştırma varmı? Yok.

1. Halbuki her yıl hastanelerde böbrek bağışı kontenjanının yüzde 80‘e varan kısmı canlı bağışlarla mümkün olmaktadır.

2. Bu nakillerin sonuçları kaydedilmiyorö tıbbı anlamda takipsiy ve istatistiklere girmiyor (ya da eleştirel gözle bakılmıyor). Tıpkı bu boyutta nakillerin etik açıdan doğru oldugunu araştıran yok.

3.  Nakil doktorları tarafından beyin ölümü‘nü teşhis etmek için büyük bir çaba yoktur. Çünkü halk tarafından reddediliyor. Nakil sistemi ise 40 yılı aşkın bir süredir güncellenmemesi de bir sorun. (Türkiye organ nakli yasası), PDF

Kadavra organ bağışı

Bizim için en büyük kahramandır: Beyin ölümü organ bağışçısı.

Bazı insanlar, böyle bir çok acı bir durumda, yakınlarının organ bağışına izin verebiliyorlar. Aktüel Türkiye’de nakil yasasında aktif olan Gönüllülük Yöntemi bunu gerçekleştiriyor. İşte hayatın diğer kahramanlarıda bunlardır.

“Fakat günümüzde tıbbi bilgileri terse kullanıp insanları korkutmakla organ bağışını kötü ışıkta kullanabilen mahluklarda var. “Beyin ölümü gerçek ölüm değil” anlamı kapsamında, mesela. Youtube ve diğer sosyal medya ağlarından fake haber atarlar bu tür insanlar. Inananlar kahrolsun!”

Beyin ölümü organ bağışı: Tibbi ölümü (brain death diagnosis) gerçekleşmiş insanların yakınlarının bağışladığı organ bağışıdır. Fakat bu bir hassas konu olduğundan ve hastanelerde yeterince duyarlı (sırf bu hassas durumun uzmanı) nakil doktorlarının var olmamasından Türkiye’de gerçekleşmiyor (Tüm organ bağışlarının %20’sinden az beyin ölümü sonrası organ nakli).

Bu sayının az olmasının nedenlerinden en büyüğü ise ‘beden bütünlüğünün tam olmaması‘ ve bilgisizliktir.

hirntod organspender