organ spende gesetz

Organ Nakli Yasası

Almanya’da organ bağışı Organ nakli Yasası (TPG) tarafından düzenlenir. Gereksinimler, Alman Tabipler Birliği (BäK) tarafından “Bekleme listesi yönetimi ve organ yerleştirme yönergeleri” kapsamında tanımlanmıştır. Almanya, organların bağışı konusunda gönüllülük yöntemi‘ne göre uygun hareket etme hakkını düzenlemiştir.
“OPT-IN” olarak da adlandırılan bu kurallar dizisi, birçok Avrupa ülkesinin organ nakli yasalarında “OPT-OUT, çelişki kuralı” öngörmesi ve bu nedenle diğer Avrupa ülkelerine kıyasla Almanya’daki hastaların dezavantajlı bir duruma gelmesine neden olmuştur. Burada Almanya’daki kadar dayanılmayacak kadar uzun bekleme süreleri değil.
organ spende gesetz

Organ Nakli Yasası

Almanya’da organ bağışı Organ nakli Yasası (TPG) tarafından düzenlenir. Gereksinimler, Alman Tabipler Birliği (BäK) tarafından “Bekleme listesi yönetimi ve organ yerleştirme yönergeleri” kapsamında tanımlanmıştır. Almanya, organların bağışı konusunda gönüllülük yöntemi‘ne göre uygun hareket etme hakkını düzenlemiştir.

“OPT-IN” olarak da adlandırılan bu kurallar dizisi, birçok Avrupa ülkesinin organ nakli yasalarında “OPT-OUT, çelişki kuralı” öngörmesi ve bu nedenle diğer Avrupa ülkelerine kıyasla Almanya’daki hastaların dezavantajlı bir duruma gelmesine neden olmuştur. Burada Almanya’daki kadar dayanılmayacak kadar uzun bekleme süreleri değil.

organ spende gesetz

Organ Nakli Yasası

Almanya’da organ bağışı Organ nakli Yasası (TPG) tarafından düzenlenir. Gereksinimler, Alman Tabipler Birliği (BäK) tarafından “Bekleme listesi yönetimi ve organ yerleştirme yönergeleri” kapsamında tanımlanmıştır. Almanya, organların bağışı konusunda gönüllülük yöntemi‘ne göre uygun hareket etme hakkını düzenlemiştir.

“OPT-IN” olarak da adlandırılan bu kurallar dizisi, birçok Avrupa ülkesinin organ nakli yasalarında “OPT-OUT, çelişki kuralı” öngörmesi ve bu nedenle diğer Avrupa ülkelerine kıyasla Almanya’daki hastaların dezavantajlı bir duruma gelmesine neden olmuştur. Burada Almanya’daki kadar dayanılmayacak kadar uzun bekleme süreleri değil.

Bu düzenlemelerin karşılaştırılması “OPT-IN” ve “OPT-OUT”:

Gönüllülük Yöntemi OPT-IN

Olası organ bağışçısı, organlar üzerindeki mülke karar veren aile tarafından belirlenir. Potansiyel organ bağışçısı hayatı boyunca organ bağışı niyeti beyanı bırakmamışsa, tek karar verme gücü ailededir. Çoğu durumda, bu bir “hayır” a yol açar. Karar verebilen kimse yoksa organ çıkarma işlemi yapılmaz. Hiç, organ çıkarma için uygun olabilecek biri çok düşüktür ve bu düzenleme ile Almanya’daki bu az sayıda organ bağışı da geçersiz kılınır. Bu durumda organ bağış kartı bu çok zor zamanda çok önemli bir bağlantıdır. Ancak, 2 yıl boyunca (16 Ocak 2020 tarihli itiraz çözümünün reddinden itibaren) ne çevrimiçi bir kayıt (Yeşiller/Sol Parti/AFD’nin önerisi) uygulandı ne de bu kararın yazılı olarak belgelenmesi gerekimi gibi uygulanma ilerledi (yalnızca 44 % yazılı kayit etti).

Itiraz Yöntemi OPT-OUT

Olası bir organ bağışçısı hayatı boyunca ret oyu vermiş olmalı, aksi takdirde organ bağışçısıdır. Bu yöntem ile herkes otomatik olarak organ bağışçısı oluyor ve aile yanlış karar verme yükünü üstlenmek zorunda kalmıyor. Bu düzenlemenin Almanya’daki politikacılar arasında böyle bir kıpırdanmaya yol açması ve “Çelişkiye hayır çözüm” ile oylamaya yol açması, sadece bazı partilerin sözde “sağlık politikacılarının” cehaletinden kaynaklanmaktadır. Bu düzenleme ile herkes yaşamı boyunca bu önemli prosedürü düşünmeye ve örneğin organ bağış kartı ile kararını vermeye teşvik edilir. Almanyak nüfusun yüzde 84’ü organ bağışından yana olsa da (Federal Sağlık Eğitimi Merkezi BZgA tarafından yapılan bir ankete göre), organ nakli sayısı endişe verici derecede düşük ve bu eksiklik nedeniyle her gün 3 kişi ölüyor.

Avrupa’da geçerli yasalar (OPT-IN ve OPT-OUT)

EUROPA transplantation acts

Bu yasalarının sonuçları:

OPT-IN

organ donation germany down

OPT-OUT

organ donation europe