wartepatient icon

Diyaliz hastası ne demek?

Bekleyen hastaların %75’inden fazlası diyaliz hastasıdır.

İlerlemiş böbrek hastalığı (KBH), yani böbrek yetmezliği diyaliz ile tedavi edilir. Bu terapötik prosedürler, sözde “Böbrek yetmezsizligi tedavi yöntemleri” artık tüm dünyada neredeyse eşanlamlı olarak sunuluyor.

Dünyada bunu milletine sunmayan neredeyse tek bir ülke yok.

Diyaliz terapisi tarihde çok erken başlıyor. Ancak bu atılımını Diyalizör’lerin uygun maliyetli üretimi ve maliyetlerin düşürülmesi sayesinde gerçekleştirdi. Burada ABD’de diyalizin tarihine genel bir bakış yer almaktadır.

Bu terapi ile sağlıklı bir kişinin normal böbrek performansının maksimum %30’una kadar etkililik elde edebilirsiniz: “Neden? Diyaliz sonrası alınan kan laboratuvar değerlerinizi görün…” -> Glomerüler filtrasyon hızı (GfR) “…ve bunu sağlıklı bir kişinin referans değerleriyle karşılaştırın.”

Elbette ki bu tedavi, insan vücudunda hiç durmadan görev yapan böbreğin tüm fonksiyonlarını yerine getirmekten çok uzaktır.Haftada üç kez, en fazla 5,5 saat; örneğin Almanya’da bir hasta diyalize kabul ediliyor veya sağlık sigortası şirketleri HD tedavisinin masraflarını karşılıyor.”

Bu terapi doğal bir böbreğin endokrin fonksiyonlarının yerini tamamen alamaz: Kesintisiz düzenleme eksikliği nedeniyle zamanla eşlik eden hastalıklar ortaya çıkar (bu da sağlık sigortası şirketlerine ek maliyetler doğurur).

dialysepatient

Almanya genelinde yaklaşık 100.000 hasta var ve bunların %7’sinden azı bekleme listesinde. Neden?

wartepatient icon

Diyaliz hastası ne demek?

Bekleyen hastaların %75’inden fazlası diyaliz hastasıdır.

İlerlemiş böbrek hastalığı (KBH), yani böbrek yetmezliği diyaliz ile tedavi edilir. Bu terapötik prosedürler, sözde “Böbrek değiştirme işlemleri” artık tüm dünyada neredeyse eşanlamlı olarak sunuluyor.

dialysepatient

Almanya genelinde yaklaşık 100.000 hasta var ve bunların %7’sinden azı bekleme listesinde. Neden?

Dünyada bunu milletine sunmayan neredeyse tek bir ülke yok. Diyaliz terapisi tarihde çok erken başlıyor. Ancak bu terapiler diyaliz teknik malzemelerin endustriyalize edilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi sayesinde gerçekleştirdi. Tarihi diyaliz malzemelerini gösteren website: ABD’de diyalizin tarihi

Bu terapi ile sağlıklı bir kişinin normal böbrek performansından maksimum %30 oranında verim elde edersiniz: “Neden? Diyaliz sonrası alınan kan laboratuvar değerlerinizi görün.” -> Glomerüler filtrasyon hızı (GfR) “…ve bunu sağlıklı bir kişinin referans değerleriyle karşılaştırın.”

Elbette ki bu tedavi, insan vücudunda hiç durmadan görev yapan böbreğin tüm fonksiyonlarını yerine getirmekten çok uzaktır.Haftada üç kez, en fazla 5,5 saat; örneğin Almanya’da bir hasta diyalize kabul ediliyor veya sağlık sigortası şirketleri HD tedavisinin masraflarını karşılıyor.”

Bu terapi doğal bir böbreğin endokrin fonksiyonlarının yerini tamamen alamaz: Kesintisiz düzenleme eksikliği nedeniyle zamanla eşlik eden hastalıklar ortaya çıkar (bu da sağlık sigortası şirketlerine ek maliyetler doğurur).

wartepatient icon

Diyaliz hastası

Bekleyen hastaların %75’inden fazlası diyaliz hastasıdır.

İlerlemiş böbrek hastalığı (KBH), yani böbrek yetmezliği diyaliz ile tedavi edilir. Bu terapötik prosedürler, sözde “Böbrek yetmezsizligi tedavi yöntemleri” artık tüm dünyada neredeyse eşanlamlı olarak sunuluyor.

dialysepatient

Almanya genelinde yaklaşık 100.000 hasta var ve bunların %7’sinden azı bekleme listesinde. Neden?

Dünyada bunu milletine sunmayan neredeyse tek bir ülke yok. Diyaliz terapisi tarihde çok erken başlıyor. Ancak bu terapiler diyaliz teknik malzemelerin endustriyalize edilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi sayesinde gerçekleştirdi. Tarihi diyaliz malzemelerini gösteren website: ABD’de diyalizin tarihi

Bu terapi ile sağlıklı bir kişinin normal böbrek performansından maksimum %30 oranında verim elde edersiniz: “Neden? Diyaliz sonrası alınan kan laboratuvar değerlerinizi görün.” -> Glomerüler filtrasyon hızı (GfR) “…ve bunu sağlıklı bir kişinin referans değerleriyle karşılaştırın.”

Elbette ki bu tedavi, insan vücudunda hiç durmadan görev yapan böbreğin tüm fonksiyonlarını yerine getirmekten çok uzaktır.Haftada üç kez, en fazla 5,5 saat; örneğin Almanya’da bir hasta diyalize kabul ediliyor veya sağlık sigortası şirketleri HD tedavisinin masraflarını karşılıyor.”

Bu terapi doğal bir böbreğin endokrin fonksiyonlarının yerini tamamen alamaz: Kesintisiz düzenleme eksikliği nedeniyle zamanla eşlik eden hastalıklar ortaya çıkar (bu da sağlık sigortası şirketlerine ek maliyetler doğurur).

Zamanla bu eksiklik hastanın aşırı zehirlenmesine yol açar. Sonuç olarak, yavaş yavaş ölüme eşlik eden ve aynı zamanda ekonomiyi canlandıran bir terapi olarak rahatlıkla adlandırılabilir.

Çünkü diyaliz merkezlerinde hemodiyaliz teknolojisi var. Hemodiyaliz tedavisinin Almanya’da geniş kitlelere sunulduğu 1970’li yıllardan bu yana, hemşirelik personeli tarafından profesyonelce yürütülen bu tedavi, hemodiyaliz tedavisinin başlangıcından bu yana büyük bir yenilikçi gelişme göstermedi (ancak süreç optimizasyonu açısından tamamen geliştirildi). ..

  1. Makine boyutu (Resim 1)
  2. Kapiler (Diyalizör) teknolojisi (Resim 2)
  3. Osmoz sistemi: Sıvı değişim sistemi (ozmoz sistemi + diyaliz sıvısı), proses optimizasyonu dışında o zamankiyle tamamen aynıdır.

…sektördeki ve ürünlerdeki diğer tıbbi yeniliklerle (örneğin kalp pili, implante edilebilir yapay kalp ve defibrilatör) karşılaştırıldığında. -> implante edilebilir defibrilatör. Neden yenilik yok?

Yeniliğe kıyasla, hemodiyaliz teknolojisi en az yarım asır geride ya da durma noktasında.

Dialysemaschine Größenvergleich
dialysatoren - Kapillare

(Resim 2): Diyalizörlerin sadece temizleme yetenekleri geliştirildi, onun dışında aynı kaldı.

Dialysemaschine Größenvergleich

(Resim 1): Diyaliz makinelerinin boyutları neredeyse 50 yıldır değişmeden kalmıştır.

dialysatoren - Kapillare

(Resim 2): Diyalizörlerin sadece temizleme yetenekleri geliştirildi, onun dışında aynı kaldı.

Zamanla bu eksiklik hastanın aşırı zehirlenmesine yol açar. Sonuç olarak, yavaş yavaş ölüme eşlik eden ve aynı zamanda ekonomiyi canlandıran bir terapi olarak rahatlıkla adlandırılabilir.

Çünkü diyaliz merkezlerinde hemodiyaliz teknolojisi var. Hemodiyaliz tedavisinin Almanya’da geniş kitlelere sunulduğu 1970’li yıllardan bu yana, hemşirelik personeli tarafından profesyonelce yürütülen bu tedavi, hemodiyaliz tedavisinin başlangıcından bu yana büyük bir yenilikçi gelişme göstermedi (ancak süreç optimizasyonu açısından tamamen geliştirildi). ..

  1. Makine boyutu (Resim 1)
  2. Kapiler (Diyalizör) teknolojisi (Resim 2)
  3. Osmoz sistemi: Sıvı değişim sistemi (ozmoz sistemi), proses optimizasyonu dışında o zamankiyle tamamen aynıdır.

…sektördeki ve ürünlerdeki diğer tıbbi yeniliklerle karşılaştırıldığında; defibrilatör. -> implante edilebilir defibrilatör.

Karşılaştırıldığında, HD teknolojisi en az yarım yüzyıl geridedir.

probleme search

Neden, neden bu böyle?

Çünkü burada yalnızca az sayıda DAX listesinde yer alan şirket (bazıları art arda 20 yıldan fazla süredir) arz ve talebi dikte ediyor, tabiri caizse piyasaya hakim oluyor ve yeniliği teşvik edip geliştirmiyor. Oldukça tasarruflu olduğu gerçeği burada: “Böbrek hastası: Sağlık ve tasarruf arasında” ve burada: “Evde hemodiyaliz – Böbrek replasman tedavisinde güncel yönler ve değişiklikler” sayısız profesyonel tarafından doğrulanmaktadır.

Bu terapötik prosedürlerin etrafında oluşan tüm endüstriler (110 milyar dolarlık satışla dünya çapındaki en büyük 12 diyaliz tedavisi sağlayıcısı) da sizin tarafınızdan dikte ediliyor veya yönetiliyor. Dünya çapında sadece üç büyük HD diyaliz makinesi üreticisi pazarı kendi aralarında paylaşırken, deyim yerindeyse rekabet diye bir şey yok. Bu istatistiklere bakın veya Google’da diyalizle birlikte Fresenius, Baxter ve BBraun‘u arayın. Başka üreticiler de var ama üç FBB kadar başarılı değiller.

Yani yeniliğe gerek yok ya da bu yönde bir araştırma ya da yenilik haberi varsa onu bastırabilirler (alıp sonra çekmecelerinde yok etsinler).

Elbette bu endüstri çok güçlü çünkü dolaşımdaki çok sayıda insan ve malzeme nedeniyle ilgili ülkelerin ekonomileri için bir kazan-kazan durumunu temsil ediyor.

probleme search

Bu gerçek neden kimseyi rahatsız etmiyor?

Bu terapi prosedürünün, dünyanın hemen hemen her yerinde sunulacak ve bazılarının iddia ettiği gibi seyahat özgürlüğünü bile kısıtlamayacak kadar optimize edilmiş olması elbette harika.

Elbette diyaliz hastası bu tedavi süresi boyunca kısıtlamalara tabidir: sağlıklı bir kişiye kesinlikle tavsiye edilmeyen yiyecek ve içecek kısıtlamaları (Şekil 3 ve Şekil 4).

Bunları internette bolca bulabilirsiniz. (Bunların birçoğu “vakıf olarak” sunulmaktadır (bilgiler parlak broşürlerde sunulmaktadır, örn. burada, burada veya burada), üçüncü taraf tedarikçiler/hatta yukarıdaki diyaliz tedavisi sağlayıcılarının aksesuar şirketleri tarafından “Özel Amaçlı” gibi reklam sloganlarıyla sunulmaktadır: “Kütle yerine ölçülü ye” reklam mesajlar! (Kazan-Kazan (yani Win-win) ve buna “kendini tatmin eden iyilik gösterisi” de diyebilirsiniz!).

Hatta, hastanın stabil bir kardiyovasküler sistemi varsa ve kararlı bir şekilde aktifse, neredeyse hiçbir tıp uzmanına ihtiyaç duyulmayacak kadar optimize edilmiştir: seçenekler mevcutsa evde yapılabilir.

probleme search

Peki dezavantajı nedir?

Bu tedavi aynı zamanda böbrek nakli olma şansı olmayan yaşlı (%80’in üzerinde) hastalara da sunulduğundan toplumda duygusal değeri yüksek değildir.

Diyabet ve yüksek tansiyon gibi ikincil hastalıkları nedeniyle geç yaşta diyalize bağımlı olan birçok böbrek hastası, bu tedavinin varlığından kesinlikle memnun ve minnettardır. Anlaşılabilir.

Bu durum, bazı sosyal ağlarda (1000-5000 abonesi olan Facebook) bu sürecin optimizasyonunu aktif olarak övmeleri ve insanları bağışıklık sisteminin baskılanması yoluyla tümör gelişimi konusunda korkutan argümanlarla nakil ilacını kötü bir şekilde tasvir etmeleri gerçeğinde açıkça ortaya çıkıyor.

Bu ağların bazılarında sahte hesap sahibi olup lobicilik yapan ve insanları yanıltan kişiler bulunmaktadır.

Genç hastalar, aşırı teknoloji tutkusunun minnettarlığını yaşıyor, bazıları yıllardır bu tedaviye takılıp kalıyor (böbrek nakli için 8-11 yıl diyalizde bekleme süresi).

Bu minnettarlık nedeniyle bu konunun hiçbir manevi değeri kalmamakta olup, DAX şirketlerinin sunduklarından duyulan memnuniyet ve sağlık politikasında organ bağışı sayılarının artırılması konusundaki isteksizlik, bu alanda yenilik veya değişimi de zorlaştırmaktadır.

probleme search

İspanya'da diğeri neden mümkün?

İspanya’da “uzun süreli diyaliz” yoktur (Almanya’da böbrek nakline 8-11 yıl bekleme süresi var). İspanya’da ortalama bekleme süresi: 8-12 ay. Verileri ve gerçekleri görün. Almanya’da olduğu gibi uzun süreli diyalizin neden olduğu eşlik eden hastalıklar yoktur.

Orada mümkün olan en erken nakil bir kazan-kazan durumu getirir. Ekonomi yerine insanlar için daha çok şey yapılıyor, bu nedenle organ nakli tıbbında itiraz yöntemi burada uygulanıyor.

İspanya’nın organ nakli tıbbındaki sağlık politikası insanlığın en önemli örneğidir!

probleme search

Biri etik, diğeri değil mi?

Acı çekmek göreceli bir duygudur. Politikacılar bunu var olmayan istatistiklere dayanarak hissedebilir ve bunu kendi partilerinin popülist temel kural ve ilkelerine göre meşrulaştırabilir. Ancak o zaman bu konuda bir şeyler yapabilir veya yapmayabilir.

Peki, Almanya’da her gün bekleyen üç hasta ölürken, özgürlük ve kendi kaderini tayin hakkı beyanına dayanarak, organ nakli tıbbındaki itiraz yöntemi düzenlemesini hiçbir neden olmadığı yerde nasıl haksız çıkarılabilinir?

BEKLEYEN HASTA

(Resim 3): Diyaliz terapisi süresince yiyecek kısıtlaması.

(Resim 4): Diyaliz terapisi süresince içecek miktarı kısıtlaması.