Böbrek bağışı

Organ nakli nedir, böbrek nakli ne demek?

Böbrek hastalarının diyalizden (kan yıkama) uzaklaşmasının tek yolu organ naklidir. Bunun için bir organ, yani bır böbrek yeterlidir.

Almanya’da organ nakilleri iki yolla gerçekleşir (bunlar BäK ve DSO gibi devlet destekli kuruluşlar tarafından tanımlanır/yönetilir):

  1. Canlı organ nakli (Burada donör sağlıklı bir kişidir, yani canlı donördür. Bu kişi yalnızca bir böbreğini veya karaciğerinin bir kısmını bağışlayabilir).
  2. Beyin ölümünden sonrası organ bağışlanması (beyin ölümü gerçekleşen bir kişiden en fazla dokuz organ/doku çıkarılabilir).

Canlı bağış – organ nakli

Böbrek bağış’ı canlı bir vericiden yapılabilir (Almanya’dacanlı bağışa ilişkin yasal metin). Bir insanın iki böbreği vardır ve eğer kendi aklı yerinde kararı varsa bunlardan birini yakın bir akrabasına bağışlayabilir.

Bunun için donör ve alıcı arasındaki kan grubunun, tipleme için kan çapraz örneğinin (HLA antijenleri) tahsis ve organ nakli kriterlerine uygun olması ve donörün “sağlıklı” olması gerekir.

Bir diğer canlı donör yöntemi ise ÇAPRAZ BÖBREK NAKLI’dır.

Beyin ölümü sonrası organ bağışı

Kadavra organ nakli” (bekleme listesi nakli de denir) sadece hastanenin yoğun bakım ünitesinde yatan, beyin ölümü gerçekleşen, bir kişiden mümkündür. (Tanım: beyin ölümü)

Bunun gerçekleşebilmesi için beyin ölümü gerçekleşen kişinin kan grubunun ve kan çapraz örneğinin de belirli kriterleri karşılaması ve elbette beyin ölümü gerçekleşen kişinin organlarının da sağlıklı olması gerekir.

Daha sonra buradan maksimum 7-9 organ hastası için 7-9’a kadar organ/doku çıkarılır: kalp, akciğer, karaciğer, 2x böbrek, pankreas, bağırsak, kornea ve deri/doku parçaları.

Organ alıcısı ve organ bağışçısı daha sonra önceden tanımlanmış kriterlere göre ameliyata ve ameliyat öncesi ve sonrası bakıma hazırlanır.

Organ nakli yapılıncaya kadar (böbrek bekleyen hastalar listeye alınıp 11 yıla kadar böbrek nakli beklenmekte) organ alıcısı ön incelemelere tabi tutulmaktadır.

probleme search

Ön incelemeler nelerdir?

Organ alıcısı yani böbrek hastası önceden bazı tetkiklerden geçerek böbrek nakline hazırlanır.

Bu araştırmalar şunları içerir:

1. Cerrahi çalışabilirliğin incelenmesi:

  • Kalp – damar muayeneleri (ameliyatın sorunsuz geçmesini sağlayacak kontroller),
  • Karın muayeneleri (İlk olarak tümörlerin ve enfeksiyon odaklarının dışlanması) ve
  • Damar kontrolleri (Cerrahi kullanılabilirlik).

2. Enfeksiyon kaynaklarının durdurlması

  • Kan laboratuvar tahlilleri

Eğer bunlar olumluysa (çünkü bunlar Almanya’da çok uzun sürüyor ve bazen çok belirgin olduğu gibi ilk turu geçmeden tekrar baştan başlanıyor), ameliyatın gerçekleşme tarihi üzerinde çalışılıyor ve canlı bağış için karar veriliyor.

ölüm sonrası organ bağışı”nda böbrek hastaları öncelikle “NT (not transplantable)” işaretli bekleme listesine alınıyor. Tüm testler pozitifsenakledilebilir” anlamına gelen T’ye (yani transplatable) geçiliyor. Muayenelerin Alman Tabipler Birliği tarafından belirlenen kurallara uygun olmaması durumunda, giriş “nakledilemez” anlamına gelen “NT” olarak ayarlanır. “HU (high urgent)” ile başka bir kayıt daha var. Bu, acil durumlarda (örneğin hayati tehlike) ayarlanır ve “çok acil” anlamına gelir.

Bu önceliklendirmeler (NT, T, HU), nakil doktorunun değerlendirmesine bağlı olarak nakil merkezleri tarafından Eurotransplant’a aktarılır.

Bekleme listesi nakilleri, EUROTRANSPLANT ve DSO liderliğindeki iki vakıf tarafından organize ediliyor ve yürütülüyor.

Canlı donörden nakiller, operasyonun yapıldığı klinik veya hastane tarafından organize edilir ve yürütülür.

Bekleme listesinden bu yana Organ hastasını çok uzun, Almanya’da Alman Tabipler Birliği’nin kriter ve faktörlere göre – listenin başında kimin olabileceği, kim olması gerektiği ve ne kadar acil – belirlediği bir bekleme listesi bekliyor. 8-11 yıl bir böbrek nakli için bekleme süresi gayet normal, Organ eksikliği nedeniyle içinden Alman Organ Nakli Kanununun karar verme düzenlemeleri bekleyen hastalar için bu kadar uzun süre bekletmesi sosyal sorunlarla karşılastırıyor.-> Almanya’da dünyanın başka hiçbir yerinde olmayan bekleme süreleri.

Bu süre zarfında diyalize girmeye devam edeceksiniz (burada… eşlik eden hastalıklar bu hastalarda) ve hekim tarafından yapılan ön muayenelerin (yaşa bağlı olarak) her yıl veya 2 yılda bir yapılmasına devam edilmesi gerekmektedir. Tıbbi birlik tanımlanmış yönergeler belirlenmiş kurallar (çok güçlü bir bakım anlayışıyla), listeden çıkarılabilinirsiniz ve “nakledilemez”, yani cok kolayca “NT” kodlanılırsınız.

Bu Düzenlemek bekleyen bir hastanın yanında olanlar “NT” Almanya’da gelişmiş olduğu ölçüde yol açıyor (unutmayın, soruşturma yöntemlerini bozan kurallar konuluyor). Hiçbir şüphe olmasa bile tümör başlangıcı belirtileri ile cezalandırılıyor!), nakil sistemindeki yasal usulsüzlükler nedeniyle donör organ bulunamaması nedeniyle pek çok hasta bekleme listesinde bekliyor, dolayısıyla hastalar bu uzun süre boyunca bekleme listesinde. nakledilemez “NT” olarak tanımlanıyor. Hiçbir Avrupa ülkesi böyle bir şey yapmaz! Burada sorun ne?

Mesela bunu burada yapabilirsiniz. Oku:

organpende-info.de adresinde bekleme listesine yerleştirme

Sağlık politikasının istediği bu mu? Organ bağışı – sayıları artıran yasalar kasıtlı olarak devre dışı bırakılıyor ve itiraz düzenlemesi reddediliyor. Bu bilgi platformundaki kelimeler: “başarı beklentisi” ve “gereklilik”, ekonomi dersinden kelime kombinasyonları. Rakamlar bu kadar düşük olduğuna göre, kuralları sıkılaştırıp başarı ihtimali ve gereklilikle sınırlamaya mı çalışıyorsunuz? Ne adaletsizlik! Başka hiçbir ülkenin organ bağışı konusunda devlet bilgilendirme platformlarında bu tür ifadeler yok!

The Wartepatient

Almanya'daki 40 merkezdeki nakil rakamları