Bir diyaliz hastasının yaşadığı komplikasyonlar (komorbiditeler):

 • Su elektrolit dengesizliği
 • Asit-baz dengesinin bozulması
 • Kardiyovasküler hastalıklar (kalp kapakçıklarının kireçlenmesi, neden: hiperkalsemi hiperfosfatemi)
 • Koroner Kalp Hastalıkları
 • Damarların kireçlenmesi
 • Kalsifiye üremik arteriolopati
 • Vasküler intima fibrozu
 • Deri ve deri altı damarlarının trombozu
 • Iskemik nekroz
 • Beyin kanaması
 • Böbrek osteopatisi
 • Amiloidoz
 • Karpal tünel Sendromu
 • Kemik değişiklikleri
 • Psödogout (kondrokalsinoz)
 • Gastrointestinal komplikasyonlar (bulantı, kusma, iştahsızlık, mide ekşimesi)
 • Gastrointestinal kanama (bozulmuş pıhtılaşma)
 • Yetersiz beslenme
 • Kistlerde kanama
 • Kist rüptürü sonrası retroperitoneal hematom (kistik böbrekli hastalarda)
 • Bağırsak enfarktüsü
 • İmmünsupresyon durumu (enfeksiyonlar böbrek yetmezliğinde ikinci önde gelen ölüm nedenidir)
 • Distal olarak vurgulanmış sensorimotor nöropati
 • Polinöropati
 • RLS (RestlessLegSyndrom, huzursuz bacak sendromu)
 • Üremik ensefalopati
 • Bilişsel performanstaki sınırlamalar
 • Cilt değişiklikleri (cildin solması ve koyulaşması)
 • Kuru cilt
 • Kaşıntı ve kaşınma (kaşıntı)
 • Dişlerin renklendirilmesi
 • Nefrojenik simetrik fibroz
 • Kalsiflaksi
 • Cinsel organların işleyişinde bozukluk

Kaynak: Fachpflege Nephrologie und Dialyse (Gerd Breuch, Eckhard Müller)