Türk-Alman çapraz böbrek nakli;

PKBH olan iki kız kardeş, ikisininde eşleri Alman, ikisi de diyaliz aşaması böbrek yetmezliğinde, ikisi içinde eşleri tıbben uygun değil. Çapraz eşleşme ile önce nakil olan kardeşe diğeri baktı, şimdi darısı diğer kardeşte. Çünkü hayat paylaştıkça güzel…

𝓟𝓻𝓸𝓯.𝓓𝓻 𝓐𝓨𝓗𝓐𝓝 𝓓İ𝓝𝓒𝓚𝓐𝓝

#organbağışı
#organbağışıhayatkurtarır
#organdonationsaveslives
#diyaliz
#diyalizhastaları
#saglık
#böbreknakli #karacigernakli #karaciğer #nakil #çapraznakil #pediatriknakil #pankreas #pankreasnakli #istinyeüniversitehastanesi #livercenter #hepatobiliersurgery #generalsurgery #kidneylife #liverlife #livertransplantation #kidneytransplantation #profdrayhandinckan


Kaynak