Organ nakli merkezimizin listesinde olan anne-oğul ile eşlerin koordinasyon ekibi tarafından eşleştirilmesi ile ameliyat olup ilk kontrolleri yapılan bir çapraz böbrek nakil hikayesi ile daha haftayı bitirelim. Masanın üstündeki eşleştirme listelerinde immünoloji test sonuçları bekleniyor.

Sevgiyi gerçek kılan şey mücadeledir. Sevdiklerinizi kadere bırakamazsınız…

𝓟𝓻𝓸𝓯.𝓓𝓻 𝓐𝓨𝓗𝓐𝓝 𝓓İ𝓝𝓒𝓚𝓐𝓝

#organbağışı
#organbağışıhayatkurtarır
#organdonationsaveslives
#diyaliz
#diyalizhastaları
#saglık
#böbreknakli #karacigernakli #karaciğer #nakil #çapraznakil #pediatriknakil #pankreas #pankreasnakli #istinyeüniversitehastanesi #livercenter #hepatobiliersurgery #generalsurgery #kidneylife #liverlife #livertransplantation #kidneytransplantation #profdrayhandinckan


Kaynak