Marmara Bölgesinin en büyük “Erişkin Kemik İliği(Kök Hücre) Nakil Ünitesi” hizmete açıldı.

Hematoloji Kliniğimiz bünyesinde hizmet veren Marmara Bölgesinin en büyük Erişkin Kemik İliği Nakil Ünitemizin açılışında; Koordinatör Başhekimimiz Prof. Dr. Nurettin Yiyit ve Hematoloji Kinik Sorumlumuz Doç. Dr. Mesut Ayer birer konuşma yaparak ünitemiz hakkında bilgilendirmede de bulundular.

Kök Hücre Toplama ve Kök Hücre İşleme (KİT) Ünitelerinden oluşan Mevcut yatak kapasitesiyle Marmara Bölgesinin en büyük Kök Hücre Nakil Merkezimizde; mikrobik bulaşmadan korunabilmesi için serviste 18 adet tek kişilik, pozitif basınçlı HEPA filtre sistemine sahip oda bulunmakta, hepsi gerektiğinde negatif basınca dönüştürülebilme özelliğine sahiptir. Tüm odalar Yoğun Bakım özelliğine sahiptir ve gereğinde yatak başında diyaliz uygulanabilmektedir. KİT ünitelerimiz (Erişkin ve Çocuk KİT üniteleri) tek bir katta olup giriş çıkışları kontrollü olarak yapılmaktadır.
KİT ünitesinde, enfeksiyonlardan korunmayı sağlamak amacıyla havada bulunan partikülleri temizleyen pozitif basınçlı Hepa filtre sistemleri kullanılıp kendi yemekhanesi, seminer salonları vb. birimleri vardır.

Kök hücre nakli bazı kötü ve iyi huylu kan hastalıklarının tedavisinde kullanılan yöntemlerinden birisidir. Nakil sırasında kullanılan kök hücreler kandan, kemik iliğinden veya göbek kordonundan elde edilirler. Kök hücreler, kemik iliği ve kanda bulunan tüm hücreleri üretebilme yeteneğine sahiptir.

Kök hücre naklinin uygulandığı iyi huylu ve kötü huylu kan hastalıkları;
– Akut miyeloblastik ve akut lenfoblastik lösemiler (AML, ALL)
– Kronik miyelositik lösemi (KML)
– Hodgkin ve non-hodgkin lenfoma
– Multiple miyelom
– Kemik iliği yetmezlik sendromları (miyelodisplastik sendrom, aplastik anemi)
– Paroksismal nokturnal hemoglobinüri
– Kalıtsal hastalıklar ( talasemi, immün yetmezlik hastalıkları…)
– Primer amiloidoz

@saglikbakanligi @sbshgm @sbkgm @nurettinyiyit #doçdrmesutayer #profdrşenizöngören #profdrmustafapehlivan #lösemi #kemikiliği #terapötikaferez #kökhücre #donör #iliknakli #kan #kanser #kanserlemücadele #kanserdeğilbizgüçlüyüz #sağlık #sağlığıngeleceği #çamsakuraşehirhastanesi #sehirhastanesi


Kaynak