KLONLANIRSANIZ, KOPYANIZ SİZİNLE AYNI KİŞİ Mİ OLUR?

Klonlama, en basit tanımıyla bir canlı türünün eşeysiz üreme yöntemi ile genetik kopyasının oluşturulması olarak açıklanabilir. Klonun tüm DNA dizilimleri, genetik kopyası oluşturulan donör ile birebir aynıdır. https://t.co/FUn0TFM1Tv


Kaynak by İkarus