Kan bankası donör kanında p24 antijeni bakarak HİV taramasi yapar https://t.co/35Cj6KcJhr

Kaynak Yazan: Yalçın Solak, MD