Her Pedal Bir Umut Olsun Sakarya’da
Bisikletliler Derneği Sakarya Şubesi’nde pedaldaşlarıile birlikteyiz.

#lösemi #kökhücre #öneçıkhayatkurtar #kanser #iliknakli #herpedalbirumutolsun #lösemiliçocuklar #herpedalbirumutolsun #herpedalbirumut #bisiklet #donörolhayatkurtar #ilikbağığıhayatkurtarır #bisikletturu #bicycletour #bicycletouring #bicyclecafe #kızılay #kan #bisikletyolculugu #donör #ilik #türkiye #keşfetteyiz #keşfet #carraroturkiye #carraro #accell #accellbisiklet #sakarya #türkkök #bisikletlilerderneği


Kaynak