Hekimliğin en temel kurallarından biridir “Primum Non Nocere” yani önce zarar verme.5dk’lık muayenede bu kural ihlal olur. Doğru anamnez alınmadığı sürece doğru tedaviye gidilemez.Hastanelerde bekleyen hasta sayısı artar. Sağlıkta şiddet artar.Bu kadar mı körsünüz ya da kötüsünüz

Kaynak Yazan: Denizim(32*4milyar$???)