Geçen haftayı kardeşin kardeşe can olduğu gibi pekçok taburculuklar yanında altı karaciğer nakli ve bir ayağı pediatrik olan çapraz eşleşmeli ameliyatların yapıldığı böbrek nakilleri ile tamamlarken mart ayı da bitmiş oldu. Baharla birlikte umutlarda yeşersin.
Çünkü bir kişinin gerçek zenginliği bu dünyada yaptıkları iyiliklerdir.
Hayat en güzel hediye ve paylaştıkça güzel…

𝓟𝓻𝓸𝓯.𝓓𝓻 𝓐𝓨𝓗𝓐𝓝 𝓓İ𝓝𝓒𝓚𝓐𝓝

#organbağışı
#organbağışıhayatkurtarır
#organdonationsaveslives
#diyaliz
#diyalizhastaları
#saglık
#böbreknakli #karacigernakli #karaciğer #nakil #çapraznakil #pediatriknakil #pankreas #pankreasnakli #istinyeüniversitehastanesi #livercenter #hepatobiliersurgery #generalsurgery #kidneylife #liverlife #livertransplantation #kidneytransplantation #profdrayhandinckan


Kaynak