Diyaliz tedavisi, insan vücudunda süzme işlevi gören böbreklerin çalışmadığı, yani böbrek yetmezliği durumunda filtrasyon işleminin difüzyon tekniği kullanarak vücutta biriken sıvı ve atık maddelerin yapay boşaltım yolu ile temizlenmesidir. Böbrekler fonksiyonlarını yerine getiremediğinde böbrek yetmezliği oluşur ve süzemediği atıklar doğal yollarla dışarı atılmadığında kişi diyaliz makinesine bağlaranak diyaliz tedavisi uygulanır. 
#hemodiyaliz#böbrekyetmezliği #organbağışı #organlariniztoprakolmasin #canımolurmusun #kesfet


Kaynak