Daha önce donör olacağım hasta ilaç tedavisine cevap vermiş, bana gerek kalmamıştı. Hastalığı nüksetmiş ama bu defa da benim durumum donör olmama müsaade etmiyor. Çok üzüldüm.

Kaynak Yazan: THETIS🦩