Çünkü Türkiye Şuanda Birleşmiş Milletler Donör Devlet Olarak Dünya’da Birinci Durumdadır.

Birleşmiş Milletler Türkiye’de Ofis Açsa Açsa,Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Ofisi Olur Kanaatindeyim…!!!

Kaynak Yazan: Yüce Allahü Teala Hazretleri’nin Danışman’ı