Bir çapraz böbrek nakli hikayesi daha taburculuk ile biter. Manisa’da yaşayan ve daha önce nakil olan böbreğinde artık yetmezlik gelişmeye başlayınca kan grubu uyumsuz eşi ve diyalize giren Sırp hastanın eşi arasında donör takası ile uyum sağlandı. Hazırlık sonrası operasyon sürecinin ardından birlikte taburculuk vakti, ayaktan yakın takip ile.

𝓟𝓻𝓸𝓯.𝓓𝓻 𝓐𝓨𝓗𝓐𝓝 𝓓İ𝓝𝓒𝓚𝓐𝓝

#organbağışı
#organbağışıhayatkurtarır
#organdonationsaveslives
#diyaliz
#diyalizhastaları
#saglık
#böbreknakli #karacigernakli #karaciğer #nakil #çapraznakil #pediatriknakil #pankreas #pankreasnakli #istinyeüniversitehastanesi #livercenter #hepatobiliersurgery #generalsurgery #kidneylife #liverlife #livertransplantation #kidneytransplantation #profdrayhandinckan


Kaynak