Beklediğim kitaplar geldi nihayet…

Faziylet Sönmez Faziylet Sönmez tarafından kaleme alınan, ‘Bir Nakil Hikayesi’ ile Serap Yndm tarafından kelame alınan ‘Keder Pas Tutmaz’ adını verdikleri kitapları nihayet aldım.

Kendisi aynı zaman da nakil hastası da olan ve nakil bekleme sürecinde kendisine gönüllü karaciğer donörü adayı olduğum, nakil süreci hazırlıkları sırasında kadavradan uygun karaciğer çıkması ile hayata bağlanan yazar Faziylet Sönmez hanım hastane ve organ nakli sürecini anlattığı Bir Nakil Hikayesi adlı kitap sayfalarında sürpriz ile karşılaştım. Yazarımız Faziylet Sönmez hanım bana da yer vermiş değerli kitabın da. Yazarımıza bu anlamlı suprizinden dolayı teşekkür ediyorum.

Bir diğer kitap ise; Serap Yöndem Yulu, hanımın adeta sessiz çığlığı olan Keder Pas Tutmaz adlı kitap. Serap hanım da şimdi melekler ülkesinde olan kızı Ece ve oğlu Murat’ın hastanede ki tedavi süreçlerinde yaşadıklarını, yakışıklı oğlu Murat’ın ilik nakli ve sonrasında karaciğer nakli sürecini kaleme aldığı bu önemli kitapları mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum.

#birnakilhikayesi #kitapönerisi #kitap #faziyletsönmez #karaciğer #karaciğernakli #organ #organbağışı #donör #donörolhayatkurtar #iliknakli #kökhücre #kederpastutmaz #serapyöndemyulu


Kaynak