Anne-oğul karaciğer nakli ardından annelerin evlatları için donör olduğu iki pediatrik böbrek nakli ile geçen bugünün taburcu olan çapraz böbrek nakilleri:
Biri daha önce böbrek nakli olup immunolojik riskli diğeri ABO uyumsuz iki çift takas yolu ile böbrek nakli olabildiler. Aynı anda yatış yaptıkları servisten diyalizsiz #yenihayatlar’ına aynı gün taburcu oldular, sağolsunlar varolsunlar…

𝓟𝓻𝓸𝓯.𝓓𝓻 𝓐𝓨𝓗𝓐𝓝 𝓓İ𝓝𝓒𝓚𝓐𝓝

#organbağışı
#organbağışıhayatkurtarır
#organdonationsaveslives
#diyaliz
#diyalizhastaları
#saglık
#böbreknakli #karacigernakli #karaciğer #nakil #çapraznakil #pediatriknakil #pankreas #pankreasnakli #istinyeüniversitehastanesi #livercenter #hepatobiliersurgery #generalsurgery #kidneylife #liverlife #livertransplantation #kidneytransplantation #profdrayhandinckan


Kaynak