Acile CPR a gidiyorsun. Poliklinikte bekleyen hasta yakını ‘O zaten ölmüş gelsin bizim çocuğa baksın’ diyebilecek kadar yüzsüzleşebiliyor. Acaba bir gün kendi başlarına da gelirse aynı şeyi söyleyebilecekler mi?

Kaynak Yazan: almıla beyaz